10 voor tieners


Home 10 voor tieners > Wat doen we?

Wat doen we?

10 voor tieners is een initiatief van Youth & I

Youth & I vindt het belangrijk dat de aandacht voor tieners in christelijk Nederland een nieuwe impuls krijgt. Tussen hun 12e en 17e jaar gaan tieners vaak nog met hun ouders mee naar de kerk, ook maken ze in deze leeftijd de keuze om wel of niet Jezus te volgen. Juist in deze turbulente en verwarrende levensfase hebben ze positieve aandacht nodig van hun mede kerk- of gemeenteleden. Tieners hebben het nodig om uitgedaagd te worden en hebben het nodig om ruimte en vertrouwen te krijgen. Kerken en gemeenten hebben hierin een verantwoordelijkheid. In de zorg, die de kerk heeft voor alle leeftijdsgroepen, willen wij op de bres staan voor tieners!

We geven deze scheurkalender uit waarmee we u/jou als kerkleiders, jeugd- en tienerleiders en ouders willen helpen de grote verantwoordelijkheid die op jullie schouders rust, om te zetten in acties. Bovenal willen we graag, dat deze verantwoordelijkheid niet voelt als een last, maar als een vreugde om van betekenis te zijn in het leven van jonge mensen.  De kalender "10 weken 10 voor tieners" biedt 10 weken lang inspiratie en handvatten voor tien thema's, die in een tienerleven veel volwassen aandacht, steun en bescherming verdienen.

10 weken bidden voor tieners

Rondom de kalender zullen we kerken maar ook particulieren aanmoedigen om tijdens de 10 weken dat ze de kalender gebruiken, te bidden voor tieners die ze kennen, tieners uit de buurt of uit de kerk. Dit kan de gemeente ook organiseren zodat er bijvoorbeeld voor elke tiener uit de kerk gebeden wordt tijdens deze 10 weken. Ook kan de kerk tijdens deze 10 weken verschillende informatie avonden over tieners organiseren. Meer informatie en handvatten vindt u hier.

10 thema's van de kalender

  • Elk huisje heeft zijn Kruisje: (Geloofs)opvoeding in het gezin
  • Diepere drijfveren: Bijbelse inspiratie voor tienerwerkers, ouders en kerkleiders
  • (A)Sociaal?: Social media , games en internet
  • Over de Top: Gaven en talenten
  • Ik, en anderen: Vrienden, verkering en sexualiteit
  • Groeipijnen: Het veranderende lijf van de tiener
  • Volg jij je tiener nog?: Geloofsopvoeding in de kerk
  • “Geschikt voor alle leeftijden?”: Tieners bij jou in de kerk
  • Kwetsbaar…: over kwetsbare tieners in onze samenleving
  • HistoryMakers: Opvallende tieners uit de bijbel