10 voor tieners


Partners

tl_files/uploads/bijlagen/opwekking logo nw.png

 

 

 

 

Joop Gankema, directeur st. Opwekking: Het is prachtig om te zien dat er nog steeds mensen in ons land hun liefde en aandacht richten op tieners en hen niet zien als een lastige generatie van pubers, maar kostbare mensen die het waard zijn om tijd en energie in te steken. Voor mij als oude rot is het inspirerend om met de mensen van Youth&I aan tafel te zitten en hun passie en visie te delen in het bereiken van deze generatie.

tl_files/uploads/bijlagen/You!nG.png

 

 

 

 

You! for the next Generation.

You!nG wil bevorderlijk zijn voor het versterken van de eigen kracht van jongeren door nadruk te leggen op hun mogelijkheden en kansen, sociale competenties en het actief participeren op school en in de samenleving.  Dit doet You!nG door het vergroten van kennis en sociale competenties van jongeren en het daarmee bevorderen van hun sociale integratie in de maatschappij door het aanbieden van methodische programma’s, trainingen, workshops, cursussen, materiaal en informatie-overdracht aan professionals, vrijwilligers, ouders/verzorgers. Samen met 40 professionele vrijwilligers zet You!nG zich in voor de volgende generatie. You!nG zet zich in voor een veilige, evenwichtige en stimulerende opvoedingscontext voor jongeren in Nederland.

tl_files/uploads/vera.gif

 

 

 

Vera van Groos (1987) tekent al haar hele leven, vanaf het moment dat ze een potlood vast kon houden.

Ze begon in 2010 op facebook kleine autobiografische stripjes te plaatsen, die wegens groeiende populairiteit uitgroeiden tot een daily met een eigen website: www.veravangroos.nl

Van de stripjes zijn ondertussen twee bundeltjes verschenen:
'Meisjes Kunnen Niet Snurken' (2011) en 'Crisis Afgewend' (2013).

Vera werkt als freelance illustrator voor uiteenlopende opdrachtgevers. Bijvoorbeeld het KRO radio-programma ‘Hemelbestormers’, waar ze 3 boekjes voor heeft geïllustreerd, maar ook geboortekaartjes of trouwuitnodigingen voor particulieren.

De geboortekaartjes zijn te vinden op www.deschuitmetmuisjes.nl

tl_files/uploads/lef.jpg

 

 

LEF: LEF traint, coacht en begeleidt jongeren-werkers zodat zij binnen een lange termijn relatie jongeren tot toegewijde leerlingen van Jezus maken. Door persoonlijke coaching, training in de principes van discipelschap en materiaal wat aansluit bij jouw jongeren. Maatwerk dus! Meer info: www.heblef.nu.

tl_files/uploads/bijlagen/Logo.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goede website wordt niet alleen gevonden, maar wordt telkens opnieuw bezocht! Alles onder 1 dak; ontwikkeling, hosting en beheer, cms, optimalisatie. Meer klanten, meer omzet! www.young-webdesign.nl

tl_files/uploads/ngj.jpg

 

 

 

NGJ: Het NGJ wil leiders inspireren jongeren te verbinden met Christus.

tl_files/uploads/bijlagen/Juniorlogo klein.jpg

 

 

JuniorAdventure is een interkerkelijke organisatie die zich meer dan twintig jaar actief bezighoudt met de ontwikkeling van tieners en jeugd. Het doel is hen sterk te maken in het geloof in God. Tijdens de zomervakanties organiseert JuniorAdventure grensverleggende activiteiten in binnen- en buitenland.

tl_files/uploads/yfc.jpg

 

 

 

 

Youth for Christ wil jongeren laten zien hoe groot Gods liefde is. Meer dan 4.000 vrijwilligers en 150 medewerkers dragen hieraan bij. YfC is actief op drie werkvelden: straat, school en kerk. In kerken is YfC actief met creatieve tienerprogramma's en gedetacheerde jongerenwerkers. Op scholen is YfC|Switch aanwezig met maatschappelijke stages en jongerentheater. Op straat is YfC|The Mall actief in het jongerenwelzijnswerk, met activiteiten en jongerencentra in meer dan 20 steden.

tl_files/uploads/youthalive.jpg

 

 

 

Youth Alive: wil jonge mensen toerusten en hen uitdagen om vanuit hun identiteit in Christus te leven. We willen samen met hen bouwen aan de lokale gemeente en vandaar uit in de kracht van de Heilige Geest, Jezus' liefde weerspiegelen in de wereld om hen heen. In dit avontuur wil Youth Alive jongeren meenemen!

tl_files/uploads/chris.jpg

 

 

 

 

 

 

Chris wil jonge mensen stimuleren te kiezen voor een leven gebaseerd op Gods principes. We bieden kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-mail. Daarnaast verzorgen we trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van onze deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders.

tl_files/uploads/bijlagen/Logo Generatio HR.jpg

 

 

Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven. Door middel van Family Builders en No Apologies bijvoorbeeld. Zo verbinden we generaties met elkaar én met God. – Kijk op www.generatio.nu.

tl_files/uploads/bijlagen/Soul Survivor small.jpg.

 

 

 

Soul Survivor: Soul Survivor is een organisatie voor en door jongeren (12 - 25 jaar). Jongeren die ervoor leven om meer van God in Nederland te zien. We verlangen ernaar dat zij Jezus leren kennen zoals Hij is en Gods roeping voor hun leven ontvangen. Daarom organiseren we o.a. evenementen, komen langs in jouw kerk, bouwen netwerken en geven relevante cd's en boeken uit. Soul Survivor is vooral bekend door het jaarlijkse festival in mei, waar jaarlijks duizenden christelijke jongeren op afkomen.

tl_files/uploads/JOP.jpg

 

 

 

 

JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, is primair een jeugdwerkorganisatie voor coaches in de Protestantse Kerk in Nederland. JOP is ook een organisatie die kinderen en jongeren de ruimte en mogelijkheden wil bieden om op eigen wijze uiting te kunnen geven aan wat geloven voor hen betekent, door middel van evenementen en andere bijeenkomsten, materialen en internet. JOP ondersteunt zowel begeleiders van deze kinderen en jongeren als de gemeente als geheel, door middel van materialen, training en korte en langlopende adviestrajecten.

tl_files/uploads/cgjo.jpg

 

 

 

CGJO De CGJO heeft als roeping het jeugdwerk binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken vanuit een bijbelgetrouwe visie te dienen. Ze levert geloofwaardig jeugdwerk op een eigentijdse en professionele wijze door naast gemeentes te staan, met als

tl_files/uploads/bijlagen/logoWittenberg fc JongWrkOpl.jpg

 

 

 

 

De Jongerenwerkersopleiding van de bijbelschool "de Wittenberg" is een leergemeenschap die gericht is op het vormen van christelijke jongerenwerkers, zodat zij in staat zijn in kerken en organisaties Christus na te volgen en jongeren te bereiken met het evangelie. Onze missie is:

  • De kwaliteit van het (missionair) christelijk jongerenwerk in Nederland verbeteren door het opleiden van jongerenwerkers.
  • Jongerenwerkers opleiden, zodat zij het christelijk jongerenwerk meer kwaliteit zullen geven en nieuw missionair jongerenwerk zullen ontwikkelen.
  • Christelijke jongerenwerkers ondersteunen in hun (professionele of vrijwillige) jongerenwerk, door hen een kwalitatief goede en inspirerende opleiding te bieden.

 

"Investeren in jezelf om te investeren in jongeren" 

tl_files/uploads/bijlagen/HGJB Logo_Samen geloven (2).jpg

 

 

 

De HGJB (hervormd-gereformeerde jeugdbond) wil samen met de gemeenten kinderen, tieners en jongeren helpen om met en voor God te leven. De HGJB gelooft dat het Woord van God voor iedereen en in alle situaties betrouwbaar is.

tl_files/uploads/bijlagen/Logo Generatio HR.jpg

 

 

 

Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven. Door middel van Family Builders en No Apologies bijvoorbeeld. Zo verbinden we generaties met elkaar én met God. – Kijk op www.generatio.nu.

tl_files/uploads/goandtel.jpg

 

 

David de Vos, spreker van het tienerprogramma van de Opwekking Pinksterconferentie: Om een tiener goed te kunnen begrijpen moet je soms terugdenken aan je eigen tienerjaren. Tieners zijn cool! Eerlijk open en oprecht en vooral recht door zee. Tieners zijn de toekomst, ze hoeven niet perse geëntertaind te worden, ze zijn vooral opzoek naar echtheid. Doe mee aan de actie tien voor tieners en kruip een moment in hun denkwereld. Word geïnspireerd om een nieuwe generatie uit te dagen om Jezus te volgen!

tl_files/uploads/ea.jpg

 

 

 

 

EA: De Evangelische Alliantie is een platform van ruim 100 christelijke organisaties, 6 kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers. Samen werken zij binnen de EA op het gebied van jeugd (kinderen, tieners en jongeren) gebed, diaconaat, evangelisatie en gemeenteopbouw met het uiteindelijke doel om het Evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken.

Andere thema's van de EA zijn:
www.ea.nl/vervolgpagina/322/jeugdwerk
www.innov8.nu
www.michacampagne.nl


 

 

 

 

Youth & I: vindt dat iedere tiener in Nederland het recht heeft zich optimaal te ontwikkelen. Youth & I is een interkerkelijke organisatie die een bijdrage wil leveren aan een veilig ontwikkelingsklimaat voor tieners in Nederland. Belangrijk onderdeel hierin is een kans om een levende relatie op te bouwen met de Here Jezus.