Giften

Youth&I werkt op basis van giften. Ben je enthousiast over ons werk en wil je ons steunen, dan zijn we daar zeer dankbaar voor.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar, dankzij onze ANBI status.

Giften kunnen worden overgemaakt op NL75RABO3493572530 ten name van Stichting Youth and I.
ANBI
Publicatie conform voorwaarden Algemeen Nut Beogende Instellingen
Algemeen
Stichting Youth and I (Youth & I)
RSIN: 8506.74.293
Dr FW Klaarenbeeksingel 85
3871XB Hoevelaken
www.youth-i.nl
info@youth-i.nl
0332570105

Bestuurssamenstelling
Joyce den Engelse Aij – secretaris
Frank Grevers – voorzitter
Hein Koekkoek – penningmeester

Beleidsplan, beloningsbeleid, doelstelling, visie en identiteit