Missie

Youth & I stimuleert en ondersteunt vanuit een christelijke identiteit kerken om een veilig ontwikkelingsklimaat te bieden voor hun eigen omgeving.

Youth & I stimuleert en ondersteunt vanuit een christelijke identiteit kerken om een veilig ontwikkelingsklimaat te bieden voor hun eigen omgeving.

Youth & I organiseert activiteiten voor tieners zodat zij de Here Jezus kunnen ontmoeten en een relatie met Hem op kunnen bouwen.

Youth & I organiseert activiteiten voor tienerleiders om hen te ondersteunen in hun tieneractiviteiten.

Waarden en principes van Youth & I

Jezus op 1e plaats
10r centraal
Vriendschap
Gastvrijheid
Vrijwilligers
Ontwikkeling
Respec

Het belangrijkste deel voor een gezonde ontwikkeling van een tiener:

 • een veilig “thuis”
 • goed zelfbeeld
 • gezond eet- en drinkpatroon
 • weerbaarheid
 • ruimte voor “reflectie”
 • uitdaging tot groei (geestelijk, emotioneel en fysiek)
 • bevestiging

Het positieve en veilige opgroeiklimaat bestaat uit:

 • Een basisvisie van de tiener op zijn eigen identiteit
 • Een geestelijke ontwikkeling, waarin tieners worden uitgedaagd om op basis van kennis en ervaringen keuzes te maken.
 • Een omgeving waardoor tieners zich emotioneel veilig kunnen voelen tijdens de activiteiten van Youth & I.
 • Tieners uit te dagen in sociaal opzicht er voor elkaar te zijn. En ze hierin hun verantwoordelijkheid leren dragen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij op jonge leeftijd.
 • Kerken (in welke vorm dan ook) hebben een verantwoordelijkheid dit klimaat vorm te geven.
 • Tieners in hun eigen woonplaats/regio een plaats bieden om hun unieke identiteit in Christus verder te ontwikkelen.