focus

Opwekking 2019, thema Focus

 
‘We willen alle mensen van alle leeftijden een levens veranderende ontmoeting

met Jezus bieden, zodat ze vol van Zijn glorie teruggaan naar huis. Als we veranderdnaar huis gaan worden we veranderaars in onze eigen omgeving en wordt het koninkrijk ook zichtbaar in ons dagelijkse leven.

Met elkaar; volwassenen, jongeren, kinderen én tieners, willen we ons een weekend lang laten bemoedigen en aansporen om, met de heilige Geest, dieper te gaan in onze relatie met God. Daarom hebben we er bij de tieners voor gekozen om te focussen op Jezus, omdat een levens veranderende ontmoeting met Jezus ervoor zorgt dat wij ook veranderaars in onze eigen omgeving worden, waardoor het koninkrijk zichtbaar wordt.
 
We leggen de focus op Jezus omdat, wanneer Hij in het centrum van ons leven staat, dit elk aspect van ons leven beïnvloedt. Als we Jezus centraal hebben in onze vriendschappen, heeft dat invloed op onze vriendschappen. Hebben we zorgen en kiezen we ervoor om daarin naar Jezus te kijken, dan heeft dat invloed op onze zorgen. Niet dat onze zorgen als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar wel dat ons perspectief daarop veranderd wordt. Henri Nouwen beschrijft het heel mooi in zijn boek ‘Hier en nu’:
 
In Nederland tref je nog wel eens grote wagenwielen aan, niet aan wagens, maar
als versiering bij de ingang van boerderijen of aan de muren van restaurants. Ik ben
altijd gefascineerd geweest door die wagenwielen, met hun brede velgen, sterke
houten spaken en grote naven. Die wielen helpen mij te begrijpen hoe belangrijk het is vanuit het middelpunt te leven. Als we ons langs de velg bewegen, bereiken we de spaken een voor een, na elkaar, maar als we de naaf vasthouden, zijn we met alle spaken tegelijk in contact. Bidden is je bewegen naar het middelpunt van al wat leeft en liefheeft. Hoe dichter we bij de naaf van het leven komen, hoe dichter we komen bij alles wat van daaruit kracht en energie ontvangt. We worden vaak zo afgeleid door de verscheidenheid van de vele spaken van het leven, dat we wel druk zijn, maar niet werkelijk geïnspireerd, wel overal en nergens, maar niet op het brandpunt gericht. Door onze aandacht te richten op het hart van het leven, raken we verbonden met de rijke verscheidenheid van dat leven, terwijl we toch in het centrum blijven.
Wat is de naaf eigenlijk precies? Ik zie die als het punt waar mijn eigen hart, het
hart van God en het hart van de wereld één worden. Als ik bid, daal ik af in de diepte van mijn eigen hart en vind daar het hart van God, die tot mij spreekt over liefde. En juist daar herken ik de plek waar al mijn zusters en broeders met elkaar in gemeenschap zijn. De grote paradox van het geestelijk leven is inderdaad dat het meest persoonlijke het meest universele is, dat het meest intieme het meest gemeenschappelijke is en het meest contemplatieve het meest actieve is.
Het wagenwiel toont aan dat de naaf het centrum van alle energie en beweging
is, zelfs al lijkt het vaak alsof de naaf helemaal niet beweegt! In God zijn actie en rust één. Dat geldt ook voor het gebed!
 
Door zo intensief de focus op Jezus te leggen krijgen de tieners de mogelijkheid om onder de indruk te raken van wie Hij is en wie Hij voor hun wil zijn. Het kan niet anders dan dat dat invloed heeft op de manier waarop zij naar huis gaan. Onder de indruk van Jezus, vol van de heilige Geest gaan zij getuigen over een liefdevolle Vader die iedereen op het oog heeft.